Er 6:e Grön Flagg-rapport är godkänd!

Grön Flagg

Grattis Kopperskolan!

Er 6:e Grön Flagg-rapport är godkänd. Tack för fin rapport samt bilder!

Vilket spännande och engagerat arbete ni utfört med eleverna och med hjälp av era valda Grön Flagg-teman!

Nu får ni fira allt viktigt arbete ni gjort och sen ser vi fram emot att följa er fortsatta Grön Flagg-resa på vår nya sida.

Våttovning

Två tunna lager ull med ett tunt tyg som sedan täcktes med såpvatten på grönsåpa för att allt skulle bli genomblött. Sedan Masserades tyget i cirkulära rörelser tills det fästes ihop. Avslutades med att ulltyget slängdes på bordet för att det skulle bli stabilt.

F1A, Livsstil och hälsa.

F1A har arbetat med livsstil och hälsa.

Vi har pratat om hur viktigt det är med rent vatten. Vi har bl a gjort experiment med vatten. Vi har tagit regnvatten och filtrerat och fått en förståelse hur smutsigt vattnet är fast det ser så rent ut. Vi har diskuterat vad, när och hur vi använder vatten.

Vi har källsorterat och följt en glasflaskas väg ifrån panten till ny flaska. Klassen tyckte att det var bra att man kunde göra nya flaskor av gammalt glas.

Vi har även pratat om kroppen och hur viktigt det är att man rör på sig, vad man äter …

Syftet är att tydliggöra att varje val man gör kan påverka jordens resurser positivt.

Konsumtion, källsortering och pappersåtervinning i år 2, läsåret 16/17

Vi har under läsåret 16/17 arbetat med konsumtion i år 2. I det dagliga arbetet har detta speglats vid våra bildlektioner, jul- och påskpyssel samt temaarbetet ”Cirkus”. Vi har bl a skapat i sparade pappersrester istället för att använda nya A4-papper. Vi har också tagit tillvara på pappersrullar, äggkartonger, snörstumpar mm istället för att köpa nytt material.

I NO har vi arbetat med källsortering. Vi har tittat på film och har sedan gjort collage där vi källsorterat olika material som exempelvis plast, papper, glas och metall.

Under ett arbete i svenska har vi arbetat med återvinning utifrån filmen ”Återvinning med Albert och Herbert” samt ”Bamse och skräptjuven”. Barnen har fått diskutera både enskilt, i mindre grupper samt i helklass vad återvinning är och hur de själva kan bidra till att återvinna.

Konsumtion- hållbar utveckling

Vi kommer under vecka 46 prata och jobba kring konsumtion- Pappersförbrukning.

Barnen kommer på måndagen i vecka 46 få ett papper var som de ska ha hela veckan. Man kan måla på båda sidorna. De får måla med blyerts och i slutet av veckan får man använda valfria färgpennor. Vi kommer samtala kring konsumtion och se på filmer om pappersåtervinning. Kopplingar till läroplanen.

Syfte

● pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling, Centralt innehåll

♦ Språk och kommunikationSamtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

♦ Skapande och estetiska uttrycksformerSkapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

♦ Natur och samhälle Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.

♦ Natur och samhälle, hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

♦ Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelseSäkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Lgr11

Tema- hållbar utveckling!

I höstas hade vi ett gemensamma tema under en vecka. Ett papper under hela veckan! Passar bra efter vår studiebesök på Bohusläns museum. Där pratade vi om hur konstnärer kan jobba med olika konstverk under en längre tid, stanna upp och ändra och gå tillbaka, jobba vidare.

Utflykt i närområdet!

 

En höstdag packade vi korgarna med varm choklad & smörgåsar. Vi gick till Lekkullen på Kopper. Mellanmålet dukades upp på borden & barnen åt med god aptit 😃 Sedan blev det massa lek 😃

 

 

 

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Skräpplockardagen!

Idag har vi alla på fritids städat på skolgården. Vi har pratat om miljön, vikten av att återvinna och ta hand om vår jord. Alla kan vi göra något!

Lgr11 Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Utflykt en vacker vårdag!

Idag gick vi direkt efter mellanmålet till berget 🔆 Vi plockade med oss täljknivar, luppar & burkar så att barnen kunde fånga in insekter & studera på nära håll…..givetvis släpptes dom fria när vi gick till fritids 😃
Det blev mycket lek & kojbygge i skogen 😃👍🏻😉 Barnen fick även en kurs i täljning av våran ‘scoutMarie ‘ 😃