Konsumtion- hållbar utveckling

Vi kommer under vecka 46 prata och jobba kring konsumtion- Pappersförbrukning.

Barnen kommer på måndagen i vecka 46 få ett papper var som de ska ha hela veckan. Man kan måla på båda sidorna. De får måla med blyerts och i slutet av veckan får man använda valfria färgpennor. Vi kommer samtala kring konsumtion och se på filmer om pappersåtervinning. Kopplingar till läroplanen.

Syfte

● pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling, Centralt innehåll

♦ Språk och kommunikationSamtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

♦ Skapande och estetiska uttrycksformerSkapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

♦ Natur och samhälle Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.

♦ Natur och samhälle, hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

♦ Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelseSäkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Lgr11

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *