Er 6:e Grön Flagg-rapport är godkänd!

Grön Flagg

Grattis Kopperskolan!

Er 6:e Grön Flagg-rapport är godkänd. Tack för fin rapport samt bilder!

Vilket spännande och engagerat arbete ni utfört med eleverna och med hjälp av era valda Grön Flagg-teman!

Nu får ni fira allt viktigt arbete ni gjort och sen ser vi fram emot att följa er fortsatta Grön Flagg-resa på vår nya sida.

Geografiprojekt i 6a – Levnadsvillkor i världen

Klassen har under hela läsåret arbetat med att ta reda på fakta om olika länder i världen. Eftersom vi är 25 elever i klassen så har 25 länder jämförts med vårt eget land bl a gällande ekonomi, vad man jobbar med, vad man säljer till andra länder och vad man köper från andra länder i världen samt även ur tätt man bor i olika länder.

Vi har använt oss av sidor såsom livetslotteri.raddabarnen.se samt Globalis.se. Här har vi
bl a hittat många bra uppgifter om olika typer av konsumtion i världen och om hur folk lever. Vi har även använt oss av egenproducerade bilder.

Biologi – 6a

 

Vi i 6a har under temat Konsumtion, pratat om bakterier och virus, hur bakterier påverkar vårt liv genom olika kretslopp, vad som hade kunnat hända om vi inte hade haft bakterier som åt upp alla ruttna växter och djur, hur det hade sett ut på jorden då. Vi har även lärt oss om hur virus programmerar om, lurar, olika celler till att producera fler virus istället för det de brukade producera.

Vi har använt oss av Hans Perssons bok, Boken om Biologi.

 

Grön Flagg 5A

Klass 5a har gjort ett stort arbete om global uppvärmning där klassen har fått ta reda på vad luftföroreningar är och kommer ifrån samt hur det påverkar allt liv samt sjö och hav.

Eftersom det är högaktuellt med att jorden blir varmare har vi i klassen också jobbat mycket med växthuseffekten och dess konsekvenser. Vi  har också tagit reda på vilka de vanligaste växthusgaserna är.

I våra arbeten har vi lagt stor vikt på hur och vad vi tillsamman kan göra för att stoppa klimatförändringarna.

Åk 5 – Hushållsekonomi

I årskurs 5 har vi under våren arbetat med hushållsekonomi inom området Konsumtion. Vi har pratat om hur man gör en budget och hur man får inkomster och utgifter att gå ihop. Vi har arbetat i grupp och vi har räknat ut olika familjers budgetar och funderat på vad man har råd med utifrån de inkomster man har. Vi har diskuterat veckopeng och månadspeng och även diskuterat hur man kan spara in pengar på olika sätt.

Gemensamt skoltema – Asien

Under några veckor kommer vi under vårterminen att skolövergripande arbeta med temat Asien. Vi delar in oss i blandade grupper med elever i alla åldrar, år F t o m år 6, och arbetar under olika underteman till ”Asien”. Här kommer Grön Flagg att ta plats på ett naturligt sätt.

Detta arbete har kommit till stånd för att vi ska få en bättre gemenskap inom skolan, de yngre ska lära känna de äldre och vice versa samtidigt som vi får lära oss mer om Asien och kan jämföra deras kultur och förhållanden med vårt eget land.

Ännu en godkänd handlingsplan!

Grön Flagg

Hej Kopperskolan,

Er handlingsplan är nu godkänd! Ni har genomtänkta och viktiga utvecklingsområden där ni kommer att arbeta med många delar i en hållbar utveckling. Det är också jättebra att ni kommer att göra både teoretiska och praktiska moment, ni både lär er om nya områden och gör något för en mer hållbar skola.

Nytt på Kopperskolan – Livsstil och hälsa

Under sommarlovet har det arbetats på skolgården 🙂  Vi har fått en ny rutschkana med konstgräs vid sidan om istället för en hård trappa. Framför Trubaduren har vi också fått konstgräs. Vi trodde att det skulle bli en massa nya, kul saker på den men det har bara blivit en jätteliten klätterställning. Vi hade en större redan innan. Bredvid Trubaduren har de byggt ett stort tak som man kan vara under när det regnar.

KingrutaMia har målat i vår labyrint så att den syns bättre samt fyllt i våra Kingrutor på skolgården. Vi har också fått en rund ”Kingruta”. Hoppas att vi får fler sådana! De är kul!

Vår vaktmästare ska få ett nytt förråd som man håller på att bygga nu, alldeles intill gympasalen. Nu hoppas vi bara att vi får ett eller fler nya bollplank för det som revs ner.

GrönFlagg-rådet