Hållbar utveckling

Klass 6B har i biologin jobbat med hållbar utveckling, vad innebär det? Vi har pratat om att världen just nu förbrukar 1,6 jordklot varje år och vad vi kan göra för att bidra till en hållbar utveckling, och ett bättre jordklot. Förslag från eleverna är bland annat att återvinna mer, köpa mindre saker som man egentligen inte behöver och tänka mer på vilken mat man äter.