Konsumtion, källsortering och pappersåtervinning i år 2, läsåret 16/17

Vi har under läsåret 16/17 arbetat med konsumtion i år 2. I det dagliga arbetet har detta speglats vid våra bildlektioner, jul- och påskpyssel samt temaarbetet ”Cirkus”. Vi har bl a skapat i sparade pappersrester istället för att använda nya A4-papper. Vi har också tagit tillvara på pappersrullar, äggkartonger, snörstumpar mm istället för att köpa nytt material.

I NO har vi arbetat med källsortering. Vi har tittat på film och har sedan gjort collage där vi källsorterat olika material som exempelvis plast, papper, glas och metall.

Under ett arbete i svenska har vi arbetat med återvinning utifrån filmen ”Återvinning med Albert och Herbert” samt ”Bamse och skräptjuven”. Barnen har fått diskutera både enskilt, i mindre grupper samt i helklass vad återvinning är och hur de själva kan bidra till att återvinna.