F1A, Livsstil och hälsa.

F1A har arbetat med livsstil och hälsa.

Vi har pratat om hur viktigt det är med rent vatten. Vi har bl a gjort experiment med vatten. Vi har tagit regnvatten och filtrerat och fått en förståelse hur smutsigt vattnet är fast det ser så rent ut. Vi har diskuterat vad, när och hur vi använder vatten.

Vi har källsorterat och följt en glasflaskas väg ifrån panten till ny flaska. Klassen tyckte att det var bra att man kunde göra nya flaskor av gammalt glas.

Vi har även pratat om kroppen och hur viktigt det är att man rör på sig, vad man äter …

Syftet är att tydliggöra att varje val man gör kan påverka jordens resurser positivt.

Molekylverkstan besöker 2b

Vi har pratat om kroppens olika funktioner och hur viktigt det är att äta bra mat.

Grön Flagg 1b

Vi har jobbat jättemycket med vattnets kretslopp. Vi har jobbat i grupper och gjort fina bilder. Vi har också jobbat med IMovie där vi har gjort ett bildspel. Nu kan vi mycket om kretsloppet och vet att det är samma vatten som går runt, runt. image

1b

image

Vi arbetar med vatten. Vi har gjort experiment med sött och salt vatten. Vi har ställt oss frågan ”Var flyter du bäst, i sött eller salt vatten?” För att ta reda på detta fyllde vi två burkar med vatten. Den ena burken hällde vi mycket salt i, den andra burken hade vanligt kranvatten. Vi tog ett rått ägg och lade i burkarna. Vi såg att när man blandar salt i vattnet ökar vattnet lyftkraft och ägget flyter, ett rått sjunker i vanligt vatten.