Er 6:e Grön Flagg-rapport är godkänd!

Grön Flagg

Grattis Kopperskolan!

Er 6:e Grön Flagg-rapport är godkänd. Tack för fin rapport samt bilder!

Vilket spännande och engagerat arbete ni utfört med eleverna och med hjälp av era valda Grön Flagg-teman!

Nu får ni fira allt viktigt arbete ni gjort och sen ser vi fram emot att följa er fortsatta Grön Flagg-resa på vår nya sida.

F1A, Livsstil och hälsa.

F1A har arbetat med livsstil och hälsa.

Vi har pratat om hur viktigt det är med rent vatten. Vi har bl a gjort experiment med vatten. Vi har tagit regnvatten och filtrerat och fått en förståelse hur smutsigt vattnet är fast det ser så rent ut. Vi har diskuterat vad, när och hur vi använder vatten.

Vi har källsorterat och följt en glasflaskas väg ifrån panten till ny flaska. Klassen tyckte att det var bra att man kunde göra nya flaskor av gammalt glas.

Vi har även pratat om kroppen och hur viktigt det är att man rör på sig, vad man äter …

Syftet är att tydliggöra att varje val man gör kan påverka jordens resurser positivt.

Konsumtion, källsortering och pappersåtervinning i år 2, läsåret 16/17

Vi har under läsåret 16/17 arbetat med konsumtion i år 2. I det dagliga arbetet har detta speglats vid våra bildlektioner, jul- och påskpyssel samt temaarbetet ”Cirkus”. Vi har bl a skapat i sparade pappersrester istället för att använda nya A4-papper. Vi har också tagit tillvara på pappersrullar, äggkartonger, snörstumpar mm istället för att köpa nytt material.

I NO har vi arbetat med källsortering. Vi har tittat på film och har sedan gjort collage där vi källsorterat olika material som exempelvis plast, papper, glas och metall.

Under ett arbete i svenska har vi arbetat med återvinning utifrån filmen ”Återvinning med Albert och Herbert” samt ”Bamse och skräptjuven”. Barnen har fått diskutera både enskilt, i mindre grupper samt i helklass vad återvinning är och hur de själva kan bidra till att återvinna.

Gröna panten och kompostering

Treorna har under året samlat flaskor och pantat. Vi ska köpa något gott för pengarna vi får in.

I höstas grävde vi ner skal och rester från rotfrukter och ska nu på våren gräva upp dem för att se vad som blev kvar av dem.

Gemensamt skoltema – Asien

Under några veckor kommer vi under vårterminen att skolövergripande arbeta med temat Asien. Vi delar in oss i blandade grupper med elever i alla åldrar, år F t o m år 6, och arbetar under olika underteman till ”Asien”. Här kommer Grön Flagg att ta plats på ett naturligt sätt.

Detta arbete har kommit till stånd för att vi ska få en bättre gemenskap inom skolan, de yngre ska lära känna de äldre och vice versa samtidigt som vi får lära oss mer om Asien och kan jämföra deras kultur och förhållanden med vårt eget land.

Ännu en godkänd handlingsplan!

Grön Flagg

Hej Kopperskolan,

Er handlingsplan är nu godkänd! Ni har genomtänkta och viktiga utvecklingsområden där ni kommer att arbeta med många delar i en hållbar utveckling. Det är också jättebra att ni kommer att göra både teoretiska och praktiska moment, ni både lär er om nya områden och gör något för en mer hållbar skola.

Tema havet i 3a och 3b

img_0025 img_0021 img_0034 img_0043Vi startade höstterminen med tema havet. En dag promenerade vi till Hawaii för att göra olika uppdrag. Vi skulle bl.a. ta kort på växter och djur. En grupp fick i uppgift att hitta två alger. När vi kom tillbaka till skolan tittade vi på bilderna och tog reda på vad växterna heter. Vi fick också skriva haikudikter till bilderna. Vi har tittat på filmer om havet.Vi har lärt oss att vi ska vara rädda om havet så att vi kan använda det och ha nytta av det när vi blir vuxna.

Albin och Svea

Nytt på Kopperskolan – Livsstil och hälsa

Under sommarlovet har det arbetats på skolgården 🙂  Vi har fått en ny rutschkana med konstgräs vid sidan om istället för en hård trappa. Framför Trubaduren har vi också fått konstgräs. Vi trodde att det skulle bli en massa nya, kul saker på den men det har bara blivit en jätteliten klätterställning. Vi hade en större redan innan. Bredvid Trubaduren har de byggt ett stort tak som man kan vara under när det regnar.

KingrutaMia har målat i vår labyrint så att den syns bättre samt fyllt i våra Kingrutor på skolgården. Vi har också fått en rund ”Kingruta”. Hoppas att vi får fler sådana! De är kul!

Vår vaktmästare ska få ett nytt förråd som man håller på att bygga nu, alldeles intill gympasalen. Nu hoppas vi bara att vi får ett eller fler nya bollplank för det som revs ner.

GrönFlagg-rådet

Klass 3 odlar.

img_3224

I tvåan var vi på Mariagården och odlade pumpor och rotfrukter. Nu i trean har vi varit där och hämtat dem. Vi fick provsmaka rotfrukter och grävde sedan ner skalet till dem. Det ska bli spännande att se vad som händer med skalet.