Våttovning

Två tunna lager ull med ett tunt tyg som sedan täcktes med såpvatten på grönsåpa för att allt skulle bli genomblött. Sedan Masserades tyget i cirkulära rörelser tills det fästes ihop. Avslutades med att ulltyget slängdes på bordet för att det skulle bli stabilt.

Konsumtion- hållbar utveckling

Vi kommer under vecka 46 prata och jobba kring konsumtion- Pappersförbrukning.

Barnen kommer på måndagen i vecka 46 få ett papper var som de ska ha hela veckan. Man kan måla på båda sidorna. De får måla med blyerts och i slutet av veckan får man använda valfria färgpennor. Vi kommer samtala kring konsumtion och se på filmer om pappersåtervinning. Kopplingar till läroplanen.

Syfte

● pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling, Centralt innehåll

♦ Språk och kommunikationSamtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

♦ Skapande och estetiska uttrycksformerSkapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

♦ Natur och samhälle Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.

♦ Natur och samhälle, hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

♦ Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelseSäkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Lgr11

Tema- hållbar utveckling!

I höstas hade vi ett gemensamma tema under en vecka. Ett papper under hela veckan! Passar bra efter vår studiebesök på Bohusläns museum. Där pratade vi om hur konstnärer kan jobba med olika konstverk under en längre tid, stanna upp och ändra och gå tillbaka, jobba vidare.

Utflykt i närområdet!

 

En höstdag packade vi korgarna med varm choklad & smörgåsar. Vi gick till Lekkullen på Kopper. Mellanmålet dukades upp på borden & barnen åt med god aptit 😃 Sedan blev det massa lek 😃

 

 

 

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Skräpplockardagen!

Idag har vi alla på fritids städat på skolgården. Vi har pratat om miljön, vikten av att återvinna och ta hand om vår jord. Alla kan vi göra något!

Lgr11 Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Utflykt en vacker vårdag!

Idag gick vi direkt efter mellanmålet till berget 🔆 Vi plockade med oss täljknivar, luppar & burkar så att barnen kunde fånga in insekter & studera på nära håll…..givetvis släpptes dom fria när vi gick till fritids 😃
Det blev mycket lek & kojbygge i skogen 😃👍🏻😉 Barnen fick även en kurs i täljning av våran ‘scoutMarie ‘ 😃

Gemensamt skoltema – Asien

Under några veckor kommer vi under vårterminen att skolövergripande arbeta med temat Asien. Vi delar in oss i blandade grupper med elever i alla åldrar, år F t o m år 6, och arbetar under olika underteman till ”Asien”. Här kommer Grön Flagg att ta plats på ett naturligt sätt.

Detta arbete har kommit till stånd för att vi ska få en bättre gemenskap inom skolan, de yngre ska lära känna de äldre och vice versa samtidigt som vi får lära oss mer om Asien och kan jämföra deras kultur och förhållanden med vårt eget land.

Ännu en godkänd handlingsplan!

Grön Flagg

Hej Kopperskolan,

Er handlingsplan är nu godkänd! Ni har genomtänkta och viktiga utvecklingsområden där ni kommer att arbeta med många delar i en hållbar utveckling. Det är också jättebra att ni kommer att göra både teoretiska och praktiska moment, ni både lär er om nya områden och gör något för en mer hållbar skola.