Er 6:e Grön Flagg-rapport är godkänd!

Grön Flagg

Grattis Kopperskolan!

Er 6:e Grön Flagg-rapport är godkänd. Tack för fin rapport samt bilder!

Vilket spännande och engagerat arbete ni utfört med eleverna och med hjälp av era valda Grön Flagg-teman!

Nu får ni fira allt viktigt arbete ni gjort och sen ser vi fram emot att följa er fortsatta Grön Flagg-resa på vår nya sida.

Våttovning

Två tunna lager ull med ett tunt tyg som sedan täcktes med såpvatten på grönsåpa för att allt skulle bli genomblött. Sedan Masserades tyget i cirkulära rörelser tills det fästes ihop. Avslutades med att ulltyget slängdes på bordet för att det skulle bli stabilt.

F1A, Livsstil och hälsa.

F1A har arbetat med livsstil och hälsa.

Vi har pratat om hur viktigt det är med rent vatten. Vi har bl a gjort experiment med vatten. Vi har tagit regnvatten och filtrerat och fått en förståelse hur smutsigt vattnet är fast det ser så rent ut. Vi har diskuterat vad, när och hur vi använder vatten.

Vi har källsorterat och följt en glasflaskas väg ifrån panten till ny flaska. Klassen tyckte att det var bra att man kunde göra nya flaskor av gammalt glas.

Vi har även pratat om kroppen och hur viktigt det är att man rör på sig, vad man äter …

Syftet är att tydliggöra att varje val man gör kan påverka jordens resurser positivt.

Konsumtion, källsortering och pappersåtervinning i år 2, läsåret 16/17

Vi har under läsåret 16/17 arbetat med konsumtion i år 2. I det dagliga arbetet har detta speglats vid våra bildlektioner, jul- och påskpyssel samt temaarbetet ”Cirkus”. Vi har bl a skapat i sparade pappersrester istället för att använda nya A4-papper. Vi har också tagit tillvara på pappersrullar, äggkartonger, snörstumpar mm istället för att köpa nytt material.

I NO har vi arbetat med källsortering. Vi har tittat på film och har sedan gjort collage där vi källsorterat olika material som exempelvis plast, papper, glas och metall.

Under ett arbete i svenska har vi arbetat med återvinning utifrån filmen ”Återvinning med Albert och Herbert” samt ”Bamse och skräptjuven”. Barnen har fått diskutera både enskilt, i mindre grupper samt i helklass vad återvinning är och hur de själva kan bidra till att återvinna.

Hållbar utveckling

Klass 6B har i biologin jobbat med hållbar utveckling, vad innebär det? Vi har pratat om att världen just nu förbrukar 1,6 jordklot varje år och vad vi kan göra för att bidra till en hållbar utveckling, och ett bättre jordklot. Förslag från eleverna är bland annat att återvinna mer, köpa mindre saker som man egentligen inte behöver och tänka mer på vilken mat man äter.

Geografiprojekt i 6a – Levnadsvillkor i världen

Klassen har under hela läsåret arbetat med att ta reda på fakta om olika länder i världen. Eftersom vi är 25 elever i klassen så har 25 länder jämförts med vårt eget land bl a gällande ekonomi, vad man jobbar med, vad man säljer till andra länder och vad man köper från andra länder i världen samt även ur tätt man bor i olika länder.

Vi har använt oss av sidor såsom livetslotteri.raddabarnen.se samt Globalis.se. Här har vi
bl a hittat många bra uppgifter om olika typer av konsumtion i världen och om hur folk lever. Vi har även använt oss av egenproducerade bilder.

Biologi – 6a

 

Vi i 6a har under temat Konsumtion, pratat om bakterier och virus, hur bakterier påverkar vårt liv genom olika kretslopp, vad som hade kunnat hända om vi inte hade haft bakterier som åt upp alla ruttna växter och djur, hur det hade sett ut på jorden då. Vi har även lärt oss om hur virus programmerar om, lurar, olika celler till att producera fler virus istället för det de brukade producera.

Vi har använt oss av Hans Perssons bok, Boken om Biologi.