Grön Flagg 5A

Klass 5a har gjort ett stort arbete om global uppvärmning där klassen har fått ta reda på vad luftföroreningar är och kommer ifrån samt hur det påverkar allt liv samt sjö och hav.

Eftersom det är högaktuellt med att jorden blir varmare har vi i klassen också jobbat mycket med växthuseffekten och dess konsekvenser. Vi  har också tagit reda på vilka de vanligaste växthusgaserna är.

I våra arbeten har vi lagt stor vikt på hur och vad vi tillsamman kan göra för att stoppa klimatförändringarna.

Åk 5 – Hushållsekonomi

I årskurs 5 har vi under våren arbetat med hushållsekonomi inom området Konsumtion. Vi har pratat om hur man gör en budget och hur man får inkomster och utgifter att gå ihop. Vi har arbetat i grupp och vi har räknat ut olika familjers budgetar och funderat på vad man har råd med utifrån de inkomster man har. Vi har diskuterat veckopeng och månadspeng och även diskuterat hur man kan spara in pengar på olika sätt.

Bomull – en miljöbov eller?

Vi har i slöjden pratat om bomull i klass 4 och 5. Bomullen som behöver väldigt mycket vatten och besprutas hårt med farliga kemikalier. Hur kan vi bli ”snälla” konsumenter som tänker på både miljön och oss själva?

Vi kom fram till att vi kanske inte alltid behöver köpa nya kläder, ibland går det bra med begagnat. Vi kan välja ekologiskt odlad bomull om det går. Annette har lovat att köpa in åtminstone några ekologiska tyger till slöjden!

Konsumtion 4a

Vi i 4A jobbar mycket med konsumtion och hur viktigt det är att tänka på hur mycket mat vi tar.
Vårt citat i klassen är: ” Man smakar först, tar mer småportioner om man vill istället för att ta stora portioner och slänga maten”.
Varför vi gör det är för att man inte ska behöva se så mycket mat slängas som faktiskt kunde användas till annan maträtt eller ges till någon annan som behöver det mer. Slängd mat kan inte återanvändas men det kan obrukad mat.

Vi tänker också på våra sopor i skolan och i hemmet genom att sortera dessa på ett bra sätt. Kompost, pappersåtervinning, tidningar, glasburkar, plast, pantflaskor med mer. Om vi alla hjälps åt att återanvända så mår miljön mycket bättre.

 

Gemensamt skoltema – Asien

Under några veckor kommer vi under vårterminen att skolövergripande arbeta med temat Asien. Vi delar in oss i blandade grupper med elever i alla åldrar, år F t o m år 6, och arbetar under olika underteman till ”Asien”. Här kommer Grön Flagg att ta plats på ett naturligt sätt.

Detta arbete har kommit till stånd för att vi ska få en bättre gemenskap inom skolan, de yngre ska lära känna de äldre och vice versa samtidigt som vi får lära oss mer om Asien och kan jämföra deras kultur och förhållanden med vårt eget land.

Ännu en godkänd handlingsplan!

Grön Flagg

Hej Kopperskolan,

Er handlingsplan är nu godkänd! Ni har genomtänkta och viktiga utvecklingsområden där ni kommer att arbeta med många delar i en hållbar utveckling. Det är också jättebra att ni kommer att göra både teoretiska och praktiska moment, ni både lär er om nya områden och gör något för en mer hållbar skola.

Nytt på Kopperskolan – Livsstil och hälsa

Under sommarlovet har det arbetats på skolgården 🙂  Vi har fått en ny rutschkana med konstgräs vid sidan om istället för en hård trappa. Framför Trubaduren har vi också fått konstgräs. Vi trodde att det skulle bli en massa nya, kul saker på den men det har bara blivit en jätteliten klätterställning. Vi hade en större redan innan. Bredvid Trubaduren har de byggt ett stort tak som man kan vara under när det regnar.

KingrutaMia har målat i vår labyrint så att den syns bättre samt fyllt i våra Kingrutor på skolgården. Vi har också fått en rund ”Kingruta”. Hoppas att vi får fler sådana! De är kul!

Vår vaktmästare ska få ett nytt förråd som man håller på att bygga nu, alldeles intill gympasalen. Nu hoppas vi bara att vi får ett eller fler nya bollplank för det som revs ner.

GrönFlagg-rådet

6a – Forskaruppdrag

hostforsoket   Den ena halvan av klassen har under september och oktober, och ska fram till mitten av november, arbetat med att dokumentera hur hösten påverkar våra träd, fyra olika träd d v s ett per grupp. Det är forskare som vill att elever i hela Sverige hjälper dem med detta och de kallar det Höstförsöket. De har fotograferat träd och fotograferat dem en till två gånger per vecka för att se hur träden förändras under hösten. Bilderna har vi sedan lagt upp på forskarnas hemsida.

minerare-galler-vecklare
Andra halvan av klassen har varit med i Ekens Mångfald. De har fotograferat ekar, i fyra olika grupper, varje vecka samt även fotograferat fyra lösa eklöv varje vecka. Vid ett tillfälle samlade vi in eklöv med olika djur/insekter på samt 250 random eklöv. Allt detta skickade vi in till forskarna. Undrar vad de får för resultat?

Ni kan läsa mer om detta på

-”Naturens kalender i skolan”:
www.naturenskalender.se/skola.php

-Höstförsökets egen hemsida:
www.naturenskalender.se/hf16.php

Hälsningar
6a