Er 6:e Grön Flagg-rapport är godkänd!

Grön Flagg

Grattis Kopperskolan!

Er 6:e Grön Flagg-rapport är godkänd. Tack för fin rapport samt bilder!

Vilket spännande och engagerat arbete ni utfört med eleverna och med hjälp av era valda Grön Flagg-teman!

Nu får ni fira allt viktigt arbete ni gjort och sen ser vi fram emot att följa er fortsatta Grön Flagg-resa på vår nya sida.

Konsumtion, källsortering och pappersåtervinning i år 2, läsåret 16/17

Vi har under läsåret 16/17 arbetat med konsumtion i år 2. I det dagliga arbetet har detta speglats vid våra bildlektioner, jul- och påskpyssel samt temaarbetet ”Cirkus”. Vi har bl a skapat i sparade pappersrester istället för att använda nya A4-papper. Vi har också tagit tillvara på pappersrullar, äggkartonger, snörstumpar mm istället för att köpa nytt material.

I NO har vi arbetat med källsortering. Vi har tittat på film och har sedan gjort collage där vi källsorterat olika material som exempelvis plast, papper, glas och metall.

Under ett arbete i svenska har vi arbetat med återvinning utifrån filmen ”Återvinning med Albert och Herbert” samt ”Bamse och skräptjuven”. Barnen har fått diskutera både enskilt, i mindre grupper samt i helklass vad återvinning är och hur de själva kan bidra till att återvinna.

Hållbar utveckling

Klass 6B har i biologin jobbat med hållbar utveckling, vad innebär det? Vi har pratat om att världen just nu förbrukar 1,6 jordklot varje år och vad vi kan göra för att bidra till en hållbar utveckling, och ett bättre jordklot. Förslag från eleverna är bland annat att återvinna mer, köpa mindre saker som man egentligen inte behöver och tänka mer på vilken mat man äter.

Geografiprojekt i 6a – Levnadsvillkor i världen

Klassen har under hela läsåret arbetat med att ta reda på fakta om olika länder i världen. Eftersom vi är 25 elever i klassen så har 25 länder jämförts med vårt eget land bl a gällande ekonomi, vad man jobbar med, vad man säljer till andra länder och vad man köper från andra länder i världen samt även ur tätt man bor i olika länder.

Vi har använt oss av sidor såsom livetslotteri.raddabarnen.se samt Globalis.se. Här har vi
bl a hittat många bra uppgifter om olika typer av konsumtion i världen och om hur folk lever. Vi har även använt oss av egenproducerade bilder.

Biologi – 6a

 

Vi i 6a har under temat Konsumtion, pratat om bakterier och virus, hur bakterier påverkar vårt liv genom olika kretslopp, vad som hade kunnat hända om vi inte hade haft bakterier som åt upp alla ruttna växter och djur, hur det hade sett ut på jorden då. Vi har även lärt oss om hur virus programmerar om, lurar, olika celler till att producera fler virus istället för det de brukade producera.

Vi har använt oss av Hans Perssons bok, Boken om Biologi.

 

Grön Flagg 5A

Klass 5a har gjort ett stort arbete om global uppvärmning där klassen har fått ta reda på vad luftföroreningar är och kommer ifrån samt hur det påverkar allt liv samt sjö och hav.

Eftersom det är högaktuellt med att jorden blir varmare har vi i klassen också jobbat mycket med växthuseffekten och dess konsekvenser. Vi  har också tagit reda på vilka de vanligaste växthusgaserna är.

I våra arbeten har vi lagt stor vikt på hur och vad vi tillsamman kan göra för att stoppa klimatförändringarna.

Åk 5 – Hushållsekonomi

I årskurs 5 har vi under våren arbetat med hushållsekonomi inom området Konsumtion. Vi har pratat om hur man gör en budget och hur man får inkomster och utgifter att gå ihop. Vi har arbetat i grupp och vi har räknat ut olika familjers budgetar och funderat på vad man har råd med utifrån de inkomster man har. Vi har diskuterat veckopeng och månadspeng och även diskuterat hur man kan spara in pengar på olika sätt.