Om

Kopperskolan är en F-6 skola i Stenungsunds Kommun som, sedan hösten 2011, arbetar mot Grön Flagg. Vi började med tema ”Närmiljön” och läsåret därpå, 2012/2013,  arbetade vi med ”Kretslopp/konsumtion”. Läsåret 2013/2014 var temat ”Livsstil och Hälsa” och vi fortsatte med samma huvudtema även 2014/2015, men vinklade det lite annorlunda. 2015/2016 var det ”Närmiljön” och ”Konsumtion” som det arbetades med. Samma teman var det som gällde 2016/2017. I år har vi tre olika teman, ”Närmiljö”, ”Livsstil och hälsa” samt ”Konsumtion”.
Med hjälp av Webbstjärnan ska nu Grön Flagg-rådsrepresentanterna och Elevrådet, som tillsammans med lärarrepresentanterna inom Grön Flagg byggt den här webbsidan, regelbundet dokumentera arbetet under läsåret. Detta ska dels ge information om klassens arbete men också kunna sprida tankar och idéer vidare både till kamrater, anhöriga och andra intresserade. De foton vi lägger ut är tagna av skolans personal och elever och publiceras med gällande regler för upphovsrätt samt med vårdnadshavares samtycke. Våra foton är tagna så att även eventuella elever med skyddad identitet ska känna sig säkra. Det är fritt för alla att använda det material som vi lägger ut här på våra respektive sidor.
Skolans Grön Flagg-råd består av en representant från varje klass/grupp.
Vårt arbete utgår från den nya Läroplanen Lgr 11 och där står bl a att – ”Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.”

Genom det här arbetet vill vi visa att det går att arbeta åldersöverskridande med samma tema och sedan knyta ihop det i en blogg, där alla aktivt kan ta del av varandras tankar och idéer.

Kopperskolan är en skola med enbart låga byggnader med de lägre åldrarna runt en skolgård och de äldre runt en annan. Detta ger inget naturligt samarbete men det vill vi försöka överbrygga genom arbetet med Grön Flagg och denna blogg. Under vårterminen kommer vi  att ha ett gemensamt skoltema, ”Asien”, där vi kommer att ta upp skillnader och olikheter mellan våra olika länder och världsdelar. Detta gör att Grön Flagg kommer med på ett naturligt sätt. För varje gemensam tema-aktivitet vi gör sprids ringarna på vattnet och de yngre respektive de äldre eleverna lär känna igen varandra och de yngre blir då inte lika avvaktande mot de äldre längre.

För att fler elever ska kunna arbeta oftare med bloggen och online på ett mer naturligt sätt, så behövs fler datorer/surflattor. Då får vi dessutom större möjlighet att nå ut till andra skolor och klasser i Sverige, och visa vad vi gör, på ett lättare sätt. Med detta i åtanke vill vi försöka vinna Webbstjärnans fina pris.

Genom att delta i Webbstjärnan med den här bloggen har vi lärt oss hur bra en blogg kan sprida budskap, ge ringar på vattnet, och att vi med en sådan lättare kan delge varandra vad vi gör i klasserna vilket också har inspirerat andra klasser i skolan till liknande arbeten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *